Driva er et nasjonalt laksevassdrag, og det vil gjennomføres tiltak for å sikre kvalitetene i vassdraget under planlegging, bygging og drift av ny bru.

Varsel om planoppstart rv. 70 Romfo bru, frist for innspill 13. juli 2021

Planområdet ligger ca. 22 km sørøst for Sunndal sentrum. I tillegg til ny bru omfatter planen utbedring av kryssene til de lokale sidevegene. Eksisterende bru tilfredsstiller ikke krav til bæreevne etter klasse BK10/60, og vil rives når ny bru er tatt i bruk.

Gjeldende bru på rv. 70 ved Romfo rives når ny bru er tatt i bruk.
Gjeldende bru på rv. 70 ved Romfo rives når ny bru er tatt i bruk. Foto: Karoline Valle

Vei:
Rv. 70
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sunndal
Fylker:
Møre og Romsdal
Lengde:
800 meter
Omfang:
1200 meter
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
167,1 mill.kr Kostnaden er anslått med 50% sikkerhet, og basert på 2020-verdi.
Oppstart:
Vår 2023
Antatt åpnet:
Vår 2025

Rv. 70 Romfo bru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Fylkeshuset, Julsundvegen 9, Molde

Kontakter

Bjørn Ove Rotlid

Prosjektleder
Telefon:
98 21 09 56
E-post:

Karoline Valle

Planleggings- og prosjekteringsleder
Telefon:
99 69 68 64
E-post:
Sist oppdatert:

Gå videre