Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Avinor skal bygge ny lufthavn i Bodø, ca. 800 meter sør-vest for dagens lufthavn. Dagens rv. 80 må derfor forlenges. Først skal det bygges en midlertidig adkomst på to kilometer. Ny permanent veg til og fra lufthavna vil bli fire kilometer lang.

Det er laget en konseptvalgutredning (KVU) med en anbefalt trase. KVU-en er til behandling i samferdselsdepartementet.

Vegen skal gå igjennom det nye byutviklingsområdet på den gamle flyplassen. Den må derfor tilpasses Bodø kommunes planer og behov for å utvikle denne bydelen. Det skal legges spesielt til rette for myke trafikanter, kollektivløsninger og miljøtiltak. 

Oversiktskart som viser anbefalt veg til Bodøs nye lufthavn. Midlertidig trase i rødt og permanent løsning i svart. Illustrasjon: Statens vegvesen
Oversiktskart som viser anbefalt veg til Bodøs nye lufthavn. Midlertidig trase i rødt og permanent løsning i svart. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vei:
Rv. 80
Fase:
Planfase
Kommuner:
Bodø
Fylker:
Nordland
Lengde:
2 km (midlertidig) 4 km permanent
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
260 millioner kroner for midlertidig løsning og 600 millioner kroner for permanent veg.
Oppstart:
2026
Antatt åpnet:
2027

Når Bodø får ny lufthavn ca. 800 meter sør-vest for dagens lufthavn må rv. 80 forlenges fram til den nye lufthavna. Illustrasjon: Statens vegvesen. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31, 8012 BODØ

Telefon:
22 07 30 00

Kontakter

Arild Hegreberg

Prosjektleder
Telefon:
91 81 64 78
E-post:

Svein Bjørgo Larsen

Planleggingsleder
Telefon:
90 94 21 36
E-post:

Sist oppdatert: