Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Det skal blant annet bygges en rundkjøring med ny avkjørsel til Polarbase.

I plandokumentene omtales prosjektet som Saragammen–Jansvannet, men det er strekningen Saragammen–Rypefjord som skal utbedres.

Rv. 94 er den eneste innfartsvegen til Hammerfest og riksvegen er en sentral del av kommunikasjonstilbudet i Hammerfest og Kvalsund. Sykehuset i Hammerfest betjener store deler av befolkningen i Vest-Finnmark, og Hammerfest er et regionalt trafikk-knutepunkt. Oppgradering av rv. 94 fra Skaidi til Hammerfest ble vedtatt med NTP 2010-2019. Veilengden er på ca. 60 km. Det er til nå utført strekningsvise utbygginger på ca. 15 km av denne veien.

Målsettingen for vegprosjektet er å sikre et effektivt, trafikksikkert og framtidsrettet hovedvegsystem gjennom Rypefjord, samt bidra til bedre bomiljø og effektiv atkomst til industriområder. Legge til rette for bygging av veganlegg i samsvar med Statens vegvesen sin arkitekturstrategi.

I nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 er prosjektet omtalt slik:
Utbedringsstrekninger rv. 94 (Mollstrand–Grøtnes og Akkarfjord–Jansvannet). Eksisterende rv. 94 mangler gul midtlinje, har bratte stigninger, skarpe svinger, er ofte stengt og har tre skredpunkter. Utbedringene vil bedre framkommeligheten og sikre mot skred. Ved at veistrekninger med drivsnøproblemer utbedres, vil det være lettere å holde veien åpen vinterstid. Atkomst til dypvannskai og industriområder forbedres.

Vei:
Rv. 94
Fase:
Planfase
Kommuner:
Hammerfest
Fylker:
Finnmark
Lengde:
2500 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
690 mill.kr.

Rv.94 Saragammen–Rypefjord © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Prosjekt Vest-Finnmark, Markveien 49 A, 9510 Alta

Kontakter

Edgar Olsen

Prosjektleder
Telefon:
90 67 39 13
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91 36 30 44
E-post:
Sist oppdatert: