Prosjektering av begge bruene er planlagt ferdig i løpet av 2022. Det er foreslått bevilgning til bygging i 2023.

To bruer, som ligger i Kristiansand kommune, er smalere enn tilstøtende veg og har dårlig bæreevne. Fartsgrensen på stedet er 60 km/t, og total antall kjøretøy per dag ble i 2021 anslått til 9900, hvor av andelen lange kjøretøy er 16 %.

Det er i perioden 1986–2017 registrert seks trafikkulykker på strekningen like før, mellom og på bruene. Det er ca. 100 meter mellom bruene.

Prosjektering av begge bruene er planlagt ferdig i løpet av 2022. Dersom det bevilges midler til bygging i budsjett for 2023 er kontrahering av entreprenør og bygging planlagt i løpet av 2023.

Bru til høyre for vei.
Langs rv. 9 i Kristansand kommune er det to smale bruer som Statens vegvesen ønsker å skifte ut. Her er bildet av Strai Nedre. Foto: Statens vegvesen

Vei:
Rv. 9
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Kristiansand
Fylker:
Agder
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Totalkostnad:
27 mill.kr
Oppstart:
April 2023
Antatt åpnet:
November 2023

Langs rv. 9 i Kristansand kommune er det to smale bruer som Statens vegvesen ønsker å skifte ut. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Rigedalen 5, KRISTIANSAND S

Kontakter

Knut Asbjørn Koland

Prosjekteringsleder
Telefon:
97 05 16 55
E-post:
Sist oppdatert: