Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fra 28. april og i løpet av sju helger planlegger Vegvesenet å skifte ut støyskjermer langs Ring 3. De nye støyskjermene vil redusere støyen betydelig.

Støyskjermene som skal skiftes ut, ligger på nordsiden av Ring 3/rv. 150 mellom Ullernchausseen 44 og Sørbyhaugen 2A.

Nye skjermer vil redusere støyen

– Støyskjermene som nå står langs rv. 150 har stått der en god del år og gjort jobben sin. Nå skal vi bytte de ut med nye og moderne. Disse vil redusere støyen fra trafikken betydelig for de som bor langs rv. 150, forteller Marius Løvig Husby, byggeleder i Statens vegvesen.

Arbeidet starter fredag 28. mars vil foregå hovedsakelig i helger fra fredag kl. 18.00 og frem til kl. 06.00 på mandager. Noe arbeid langs Ullernchaussen vil foregå på dagtid frem til 10 august.

Trafikken vil gå i vestgående felt på Ring 3

– Årsaken til at arbeidet blir utført i helgene, er at vi ikke har lov til å stenge Ring 3 eller Ullernchausséen på dagtid. Ring 3 er for tiden omkjøringsvei for E18 Vestkorridoren, og Ullernchausséen må være åpen for nærings- og anleggstransport for Oslo gjenvinningsstasjon og Bane NOR, sier Husby.

Mens arbeidet pågår i helgene, vil vestgående felt på Ring 3 bli stengt.

– Å rive og montere store og tunge skjermelementer krever plass og spesialtransport. Det ene kjørefeltet blir derfor stengt, og trafikken for begge kjøreretninger vil gå i det østgående kjørefeltet. Vi oppfordrer trafikantene til å vise hensyn og følge skiltingen, forklarer Husby.

Arbeidet kan medføre noe støy

Arbeidet med å fjerne de gamle støyskjermene og sette opp nye kan dessverre medføre noe støy. Statens vegvesen og entreprenøren planlegger ulike tiltak for å redusere dette så mye som mulig.

– Dette arbeidet krever en del maskiner og utstyr, og noe av dette vil dessverre medføre støy. I samarbeid med entreprenøren ser vi på ulike tiltak for å redusere dette så mye som mulig. Vi vil montere ekstrautstyr som reduserer støyen, og det vil blant annet bli lagt inn faste pauser fra de mest støyende arbeidene, sier Marius Løvig Husby.

Aktuelt for fylke(r): Oslo