Mer enn 14.000 signaler skal styre E134-trafikken i Kongsberg. (Foto: Statens vegvesen)Mer enn 14.000 signaler skal styre E134-trafikken i Kongsberg. (Foto: Statens vegvesen)

–Styringssystemene for alle elektro på veganlegget i Kongsberg kan i omfang sammenlignes med et offshoreanlegg, forteller Hans Olav Dalen i Statens vegvesen.

 Elektrofolkene på E134 Damåsen-Saggrenda har nylig besøkt ABB Stord for å sjekke hvordan dette ser ut og skal fungere i praksis.

 –Vi besøkte ABB på Stord og var med på testing av overordnet styring for lys, ventilasjon og stenging, forteller elektroansvarlig i Statens vegvesen på E134-prosjektet i Kongsberg, Hans Olav Dalen.

Tusenvis av signaler skal styres fra VTS i Porsgrunn når E134 åpner. (Foto:Kjell Wold)Tusenvis av signaler skal styres fra VTS i Porsgrunn når E134 åpner. (Foto:Kjell Wold)

 ABB og Nettpartner Drift er leverandør av elektroentreprisen på E134-prosjektet i Øvre Eiker og Kongsberg.

 –Simulering av stengeplaner ble gjennomført og sjekket, slik at feil og mangler kunne lukes ut, forteller Dalen.

 Typiske objekter som inngår i overordnet styring ble også testet enkeltvis. Eksempler på dette er CO/NO-følere for ventilatorstyring, lysstyring, rødblink, bommer og så videre.

 Mange signaler skal behandles i styringssystemet – i alt noe over 14.0000 signaler – og alt skal kunne styres og overvåkes fra Vegtrafikksentralen (VTS) i Porsgrunn.

 –De foreløpige testene viste at prosjektet er på god vei, med få feil og mangler, sier Hans Olav Dalen.