Fylling ved Kongsberg bru fjernes, konstaterer Alexander Ø Johansen i SVV. (Foto: Kjell Wold)Fylling ved Kongsberg bru fjernes, konstaterer Alexander Ø Johansen i SVV. (Foto: Kjell Wold)

Den jobben vil pågå i noen måneder framover vinteren og tidlig på våren. Samtidig med fjerningen av fyllingen, skal også de to spuntkassene rundt bruas to midtakser demonteres og fjernes.

Det arbeidet vil pågå parallelt med fjerningen av elvefyllingene. Elvebunnen under brua skal også plastres når fyllingen og spuntkassene er fjernet

Fylling og spuntkasser skal nå fjernes ved Kongsberg bru. (Foto: Kjell Wold)Fylling og spuntkasser skal nå fjernes ved Kongsberg bru. (Foto: Kjell Wold)

Ellers er forskalingsvogna som ble brukt til støpingen av brudekket på Kongsberg bru nå fjernet.

Oppe på brua pågår det arbeider med såkalte kantdragere for senere montering av rekkverk på brua.

Siste rest av forskalingsvogna på brua snart borte. (Foto: Kjell Wold)Siste rest av forskalingsvogna på brua snart borte. (Foto: Kjell Wold)