Ny gangbru over Sellikbekken snart klar til bruk. (Foto: Kjell Wold)Ny gangbru over Sellikbekken snart klar til bruk. (Foto: Kjell Wold)

Gangbrua er anlagt over bekken i Sellikdalen omtrent midt mellom de to nye vegbruene.

Når våren kommer og veganlegget blir helt ferdig vil det også øke folks turmuligheter i og rundt Sellikdalen.

Her kommer det en sti for å krysse over tunnelokket til fots. (Foto: Kjell Wold)Her kommer det en sti for å krysse over tunnelokket til fots. (Foto: Kjell Wold)

De nye turveiene i Sellikdalen omfatter også en sti over toppen av lokket på Svartåstunnelen. Her mangler det enda et gjerde mot tunnelportalen, men når dette er på plass neste år vil det være mulig å krysse over ny E134 til fots både innerst og ytterst i Sellikdalen.

Den andre gangbrua over Sellikbekken blir del av en ny rundtur. (Foto: Kjell Wold)Den andre gangbrua over Sellikbekken blir del av en ny rundtur. (Foto: Kjell Wold)

Lengst nede i Sellikdalen mot Lågen skal en etter hvert også kunne krysse under ny E134 til fots under Kongsberg bru.