Brannvesenet med hovedrolle i øvelsen. (Foto: Kjell Wold)Brannvesenet med hovedrolle i øvelsen. (Foto: Kjell Wold)

Entreprenøren Implenia, som er ansvarlig for delstrekningen Myntbrua-Trollerudmoen på vegprosjektet E134 Damåsen-Saggrenda, holdt redningsøvelsen i samarbeid med Kongsberg brann- og redningstjeneste og andre utrykningsetater.

Det ble en tøff og realistisk øvelse med et tosifret antall minusgrader i lufta og nær null grader i vannet.

Redningsdykkere med line, båten er i reserve. (Foto: Kjell Wold)Redningsdykkere med line, båten er i reserve. (Foto: Kjell Wold)

Lågen går i kraftige strømmer mellom Sellikdalen og Gomsrud terrasse.

Det gjorde sitt til at redningsmannskapene ble satt på en skikkelig prøve da den uheldige anleggsarbeideren skulle «fiskes opp» av vannet.