Målet er å ha en foreløpig konklusjon på uhellet klar i løpet av helgen. (Foto: Kjell Wold)Målet er å ha en foreløpig konklusjon på uhellet klar i løpet av helgen. (Foto: Kjell Wold)

Byggherren Statens vegvesen, entreprenøren Implenia og sprengningsfirmaet Kjell Foss gikk sammen gjennom hendelsen onsdag ettermiddag.

Møtet kunne ikke avdekke hvorfor sprengningsuhellet skjedde, men Implenia og Kjell Foss håper at de neste dagers undersøkelser kan gi mer svar på hva som skjedde og hvorfor i løpet av helgen.

Skadene på eiendommen skal takseres av Kjell Foss sitt forsikringsselskap. (Foto: Kjell Wold)Skadene på eiendommen skal takseres av Kjell Foss sitt forsikringsselskap. (Foto: Kjell Wold)

Målet er at arbeidet med traktorvegen langs ny E134 ved Svartåstunnelen vest kan tas opp igjen tidlig  i kommende uke. Det gjenstår ifølge entreprenøren kun to-tre salver før denne delen av jobben med ny traktorveg er ferdig.

Naboenes sikkerhet vil nå ha ekstra stort fokus når dette arbeidet gjenopptas