God planlegging fra Statens vegvesen og Skanska i forbindelse med arbeidet med ny E16 fra Bagn til Bjørgo, gjør at trafikken på fv. 220 Reinlivegen slipper å sneie hushjørnene nederst på den smale og svingete fylkesvegen etter åpningen av ny E16 i oktober. Særlig større kjøretøy har skapt problemer på den kronglete strekningen.
 
Sparte transport
Planen var å frakte tunnelmassen fra Bagnskleivtunnelen opp til Kjerringsvingen. I stedet er 45.000 kubikkmeter tunnelmasse kjørt opp til og lagt ut nederst på den nye fylkesvegstrekningen fra Bagn opp mot Reinli. Totalt er det kjørt ut om lag 130.000 kubikkmeter på det som skal bli ny fylkesveg. I tillegg er det også brukt tunnelmasse for å bygge opp den nye fotballbanen i Bagn.
- Dette har vært en vinn-vinn løsning for E16-prosjektet og Reinlivegen. Entreprenøren har spart seg for den lange kjøreturen med tunnelmasse. Samtidig får vegbrukerne og folk langs Reinlivegen en tryggere og sikrere start på turen fra Bagn opp til Reinli, sier prosjektleder Therese Høy i Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland.
 
Brødrene Dokken
Brødrene Dokken skal gjøre jobben for Vegvesenet med å ferdigstille Reinlivegen med avretting, stikkrenner, rekkverk, skilter, asfalt og det som trengs for å sette trafikk på den strekningen.
 
Oppland fylkeskommune har tidligere avsatt midler til å deponere tunnelmasse langs den nye fylkesvegstrekningen.
- Da den jobben var ferdig, gjensto det en liten sum penger. Fylkeskommunen godkjente at de resterende midlene til steinfylling kunne brukes til det som måtte gjøres for å kunne sette trafikk på den nederste strekningen, sier Høy.
 
Aktiv ordfører
Avtroppende ordfører i Sør-Aurdal og fylkestingspolitiker Kåre Helland har vært en pådriver for prosjektet.
- Sammen med Brødrene Dokken har Vegvesenet tatt grep for å gjøre vegen ferdig innenfor de begrensede midlene vi har. Sammen har vi bokstavelig snudd hver stein for å finne billigere, men fullgode løsninger. Jeg synes det er et godt eksempel på hva man kan få til når dyktige og erfarne folk på entreprenør- og byggherresiden leter etter løsninger sammen. Her får vegbrukerne mye veg for pengene, sier Høy.