Vegstrekningen er på 10 kilometer, og det bygges tofeltsveg hovedsakelig langs eksisterende trasé. Ved Bergsund blir det en tunnel på 650 meter.

Vegprosjektet har en kostnadsramme på 420 millioner kroner (2012-kroner). 200 millioner kroner finansieres med statlige midler, mens 220 millioner kroner finansieres med bompenger.

 

Utbygging av Fønhus-Bagn er del av en større planlagt utbygging. Det foreligger planer også for videre utbygging av E 16 nordover, først med strekningen Bagn-Bjørgo.

Under stortingsbehandlingen uttalte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) at regjeringen ønsker å legge opp til en kontinuerlig utbygging av E 16 i Valdres.

Byggearbeidene på Fønhus-Bagn starter allerede høsten 2012 lengst sør på delstrekningen.

Bomstasjonen skal stå i Koparvike. Men når neste etappe mellom Bagn og Bjørgo er bygget ut, skal bomstasjonen flyttes til kommunegrensen mellom Nord- og Sør-Aurdal.

 

 

Kontaktpersoner:

Fungerende byggeleder Lage Bakken, lage.bakken@vegvesen.no, tlf. 918 19 698.

Prosjektleder Anne Brit Moen, anne-brit.moen@vegvesen.no, tlf. 916 99 221.

Senior kommunikasjonsrådgiver Geir Røed, geir.roed@vegvesen.no, tlf. 951 03 313.