I tillegg tar Vegvesenet prøver i rensebassenget i Kjerringsvingen, og i Haugerstuen bekken. Skanska bruker store mengder vann under arbeidet med å drive tunnelen fra Bagn til Klosbøle. Dette vannet renner til slutt ut i Begna. Nitrogen fra sprengstoff og partikler fra sprengstein er et problem for vannkvaliteten uten tiltak.

Renseanlegg
Derfor har entreprenøren satt opp to renseanlegg som tar hånd om vannet fra tunnelen. I tillegg skal et rensebasseng fange opp forurensing fra den store vegfyllingen i Kjerringsvingen.

Fylkesmannen
Begna har en av Europas største forekomster av elvemusling. Det er særlig hensynet til denne, og ørretbestanden som gjør at Fylkesmannen i Oppland har satt strenge krav til utslipp.
Vegvesenet tar vannprøver fra fem faste punkter i Begna  i Bagn.
- Målet er at vannkvaliteten skal være like god i anleggsperioden, og etter at vegen åpner, som den var før arbeidet med ny E16 starter, sier Bant.