Ti ulike plastrør for framføring av kabler får plass i trekkerøret under vegen. (Foto: Kjell Wold)Ti ulike plastrør for framføring av kabler får plass i trekkerøret under vegen. (Foto: Kjell Wold)

–Stålrøret skal erstatte hele rørtraseen langs E134. forteller elektroansvarlig i byggesprosjektet, Ottar Bjørnstad i Statens vegvesen.

Stålrøret som krysser under rundkjøringen er omtrent 50 meter langt og inneholder i alt 10 plastrør i tre ulike størrelser med plass til alle typer kabler som trengs til å drifte en moderne veg.

Røret brukes til fremføring av en rekke kabler til E134.(Foto: Kjell Wold) Røret brukes til fremføring av en rekke kabler til E134.(Foto: Kjell Wold)

Boring av stålrøret under vegen ved rundkjøringen på Loesmoen medfører at trafikken fortsatt kan gå som normalt mens dette arbeidet i grunnen pågår.