5,8

Kulvert i Loeselva under E134 forlenges med fem meter. (Foto: Kjell Wold)Kulvert i Loeselva under E134 forlenges med fem meter. (Foto: Kjell Wold)

Kulverten nærmest Steinberg er forlenget med nesten seks meter for å gi plass til vegutvidelsen av E134 mellom Mjøndalen og Langebru i Hokksund.

Støpen var fullført i løpet av noen formiddagstimer torsdag. Betongundergangen i elva under E134 er 5,8 meter lang, 2,5 meter bred og 2,5 meter høy.

Første av to kulvertforlengelser i Loeselva støpt i dag. (Foto: Kjell Wold)Første av to kulvertforlengelser i Loeselva støpt i dag. (Foto: Kjell Wold)

Det gikk med om lag 20 kubikkmeter med betong i denne støpen. 

Nå gjøres det etter hvert klart til neste støp på forlengelsen av den andre elvekulverten ved flyplassen. Det vil skje en gang utpå våren.