På møtet orienterer Statens vegvesen om prosjektet, og vi inviterer entreprenører og rådgivere til å gi innspill på ulike deler av prosjektet

Tidspunkt:

fredag 30. oktober 2020 kl 09.-12.

Gjennomføring på Teams

Grunnet koronasituasjonen vil informasjonsmøtet bli gjennomført på Teams. For å sikre god teknisk gjennomføring av møtet har vi satt et tak på antall møtedeltakere på 200. Lenke til Teams-møtet sendes ut etter påmeldingsfristen er ute. 

Ønsker dialog med bransjen

Statens vegvesen ønsker dialog og innspill på ulike deler av prosjektet. Vi oppfordrer derfor til å sende inn spørsmål på forhånd. Vi gir også muligheter for individuelle samtaler som oppfølging av møtet, og vi ber entreprenører og rådgivere som ønsker dette, gi beskjed ved påmelding. De individuelle samtalene gjennomføres i løpet av november 2020.

Program for informasjonsmøtet

 • Innledning om Statens vegvesen og E18 Vestkorridoren v/utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik

 • Presentasjon av E18 Lysaker–Ramstadsletta v/prosjektleder Tom Hedalen ( Entrepriseinndelingen, forutsetninger og spesielle utfordringer, framdriftsplan, riggområde,aktuelle evalueringskriterier, klimabudsjett, risikoforhold m.m.)

 • Pause

 • Nærmere om status og framdrift for kontrakter og entrepriser
 • Rådgiverkontrakter 
 • E108: Forberedende arbeider Ramstadsletta
 • E101: Forberedende arbeider Fornebukrysset–Strand
 • E102: E18 Lysaker–Strand
 • E103: E18 Strand–Ramstadsletta
 • E105: Gjønnestunnelen
 • Automasjon
 • Lokale støytiltak
 • Status og framdrift reguleringsplan E18 Ramstadsletta–Nesbru

 Påmelding og praktisk informasjon

 • Påmelding:
  Send e-post til tom.hedalen@vegvesen.no med opplysning om firma og navn og e-postadresse til deltakere.
 • Påmeldingsfrist:  22. oktober. Lenke til Teams-møtet sendes ut etter at påmeldingsfristen er uke

 • Spørsmål og videre dialog
  Har du/dere spørsmål dere ønsker svar på i informasjonsmøtet, kan dere gjerne sende dem inn på forhånd til prosjektleder tom.hedalen@vegvesen.no
  Dersom dere ønsker individuelle samtaler i etterkant av møtet ( i løpet av november), ber vi om at dere tilkjennegir dette ved påmelding.

 • Språk: Møtet og alle presentasjoner blir gjennomført på norsk
 • Pressekontakt: dagrunn.husum@vegvesen.no /91345868