Det skal planleggast og byggast ny busslomme på vestsida av E39 på Lote, om lag 450m frå Lote ferjekai.