E39 skal utbetrast på strekninga, og det er lagt opp til at prosjektet får finansiering i andre del av NTP-perioden 2018-2023.