Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Planframlegget låg ute til offentleg ettersyn i perioden 16. oktober–30. november 2015. Under Last ned finn du vedteken plan.

E39 Myrmel–Lunde