Prosjektet omfattar utbetring og omlegging av 3,7 km smal og svingete veg i Gaular kommune, nord for Sande.

E39 blir utbetra på strekninga, og prosjektet fekk finansiering i andre del av NTP-perioden 2018-2023. Arbeidet med  ny veg starta opp hausten 2021.

E39 som vinterveg opp bakkane frå Sande til Myrmel.
Smal og svingete E39.

Vei:
E39
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Sunnfjord
Fylker:
Vestland
Lengde:
3700 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023

E39 Myrmel–Lunde © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Ole Martin Lilleby

Prosjektleder
Telefon:
91734318
E-post:

Sist oppdatert: