Planframlegget låg ute til offentleg ettersyn i perioden 11. desember 2018 – 25. januar 2019. Under Last ned finn du vedteken plan.