Målet med arbeidet er å skaffe formelt plangrunnlag for å gjennomføre ei utbetring av E39 til utbedringsstandard for Nasjonale hovedvegar.