Statens vegvesen arbeider med reguleringsplan for E45 (tidligere riksveg 93) mellom Øvre Alta og Kløfta. Hensikten er å finne en trafikksikker løsning som gir bedre framkommelighet på E45 gjennom eller forbi Eiby.

Forslaget til planprogram var ute på høring til 10. februar 2020.