Prosjektet omfatter bygging av ny E6 på ca 1,2 km samt nye gang- og sykkelveg traseer og ny adkomst til flerbrukshall. Det  etableres en firearmet rundkjøring samt sanering av VA-anlegg for Narvik Vann. Det skal også bygges en gang/skibru over E6. Ny veg utenom Ballangen sentrum vil korte E6 med 1,7 km.

Kart E6 Ballangen sentrumKart E6 Ballangen sentrum