Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

En elv av biler gjennom sentrum og en ulovlig «snarveg» er byttet ut med en, rask og trafikksikker E6 forbi Ballangen.

Feststemning: Applaus, taler og Ballangen musikkforening med venner satte rammen for den offisielle åpningen av den 1,2 km lange E6 Ballangen sentrum helt sør i Narvik kommune. Bildet viser samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som fikk gleden av å erklære vegen for åpnet da han kuttet snora med kniv. Flankert av ordfører i Narvik Rune Edvardsen (Ap) og Svein Øien fra Nordland fylkesråd (Sp)Foto: Oliver Hanssen Edvardsen, Statens vegvesen
Feststemning: Applaus, taler og Ballangen musikkforening med venner satte rammen for den offisielle åpningen av den 1,2 km lange E6 Ballangen sentrum helt sør i Narvik kommune. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk gleden av å erklære vegen for åpnet da han kuttet snora med kniv. Flankert av ordfører i Narvik Rune Edvardsen (Ap) og Svein Øien fra Nordland fylkesråd (Sp)Foto: Oliver Hanssen Edvardsen, Statens vegvesen

– Når vi får alt dette for 140 millioner kroner må vi kunne si at vi har fått mye for pengene. Det sier områdedirektør for utbygging, Stein-Inge Johansen, i Statens vegvesen.   

Kort men effektiv

Den nye stubben med E6 er bare 1,2 kilometer. Men den gjør E6 sør i Narvik kommune 1,9 kilometer kortere. Trafikken i sentrum er halvert og tungtrafikken nesten helt borte. Det merkes når årsgjennomsnittet var på 2500 kjøretøy i døgnet og trafikkmengden gjorde et kraftig hopp i sommerhalvåret. 

Søvn og sikkerhet: Det er langt bedre å bo her nå. Vi får sove om natta fordi trafikkstøyen er borte og barna er trygge når de går til skolen eller en aktivitet i flerbrukshallen. Det forteller Maribeth Nilsen som bor og jobber i sentrum av Ballangen. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen.
Søvn og sikkerhet: Det er langt bedre å bo her nå. Vi får sove om natta fordi trafikkstøyen er borte og barna er trygge når de går til skolen eller en aktivitet i flerbrukshallen. Det forteller Maribeth Nilsen som bor og jobber i sentrum av Ballangen. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen.

Fornøyd statsråd

I sin tale sa samferdselsminister Nygård seg svært fornøyd med at landets viktigste hovedveg fra nord til sør nå er nesten 2 kilometer kortere. Han viste også til Vegvesenets nullvisjonen for hardt skadde og drepte i trafikken.

–Den nye vegen gir økt trafikksikkerhet for gående og kjørende i sentrum, den bidrar til bedre miljø og reduserer transportkostnadene i området, sa han.

Før: Bildet viser tett trafikk i Ballangen sentrum. Bildetekst: I Ballangen sentrum passerte i snitt 2500 kjøretøy hvert døgn hele året. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen
Før: I Ballangen sentrum passerte i snitt 2500 kjøretøy hvert døgn hele året. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen

Ulovlig snarveg

I mange år har den nær to kilometer lange sløyfen om Ballangen sentrum vært en flaskehals med sterkt nedsatt hastighet for alle veifarende. Mange har latt seg friste til å kutte ned et par kilometer og forsere køen foran seg ved å kjøre ulovlig over Bjørkåshøgda. Den kommunale vegen er skiltet med gjennomkjøring forbudt og går rett igjennom et stort boligfelt. Nå er ny E6 den raskeste vegen gjennom Ballangen.

Fornøyd: Bildet viser prosjektleder Hans Jack Arntzen og områdedirektør for Utbygging i Statens vegvesen, Stein Jonny Johansen. De er glad for at årets sommertrafikk nå loses forbi og ikke rett igjennom Ballangen sentrum. Det gir økt trafikksikkerhet for alle vegfarende mener de to. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen.
Fornøyd: Prosjektleder Hans Jack Arntzen og områdedirektør for Utbygging i Statens vegvesen, Stein Jonny Johansen er glad for at årets sommertrafikk nå loses forbi og ikke rett igjennom Ballangen sentrum. Det gir økt trafikksikkerhet for alle vegfarende. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen.
Aktuelt for fylke(r): Nordland, Narvik