Reviderte plandokumenter etter merknadsbehandling: