Detaljreguleringsplan for E6-parsell Sluppen og strekningstiltak i Holtermanns veg er til høring, høringsfrist 20. april 2020.