- Vi er glade for at vi nå også har fått en stor kontrakt med Vegvesenet i Trøndelag, og ser frem til et godt samarbeid om gjennomføringen av prosjektet. Ikke minst synes vi det er hyggelig at dette er et prosjekt som er så etterlengtet av lokalbefolkningen og brukerne av veien, sier direktør Ivar Galaaen i AF Anlegg.

- Dette er en av strekningene på E6 i Trøndelag med dårligst veistandard. Den har vært ferdig planlagt en stund og nå blir det bra å komme i gang, sier strategidirektør Kjetil Strand i Statens vegvesen Region midt.

Prosjektet omfatter bygging av ny to-/trefelts veg på den 6,5 km lange strekningen mellom Vindåsliene og Korporalsbrua i Midtre-Gauldal kommune. I Soknedal legges vegen utenom sentrum og ned mot Sokna. Sør for sentrum kommer et toplanskryss med avkjøring til Soknedal. Nord for sentrum vil ny E6 gå i ny bru over Sokna før vegen fortsetter inn i en 3,6 km lang tunnel. Tunnelen vil komme ut i dagen 500-600 m sør for Korporalsbrua.

Oppstart i september
- Vi regner med oppstart medio september og at trafikantene kan begynne å bruke veien høsten 2020, opplyser prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Det var totalt fem entreprenører som leverte tilbud: Hæhre, NCC, AF Gruppen, LNS/PNC (Arbeidsfellesskap mellom Leonard Nilsen og Østeriske PORR) og TOTO (Italiensk). Alle tilbyderne ble funnet kvalifisert til jobben. Tilbudet til AF Gruppen AS var på om lag 993 millioner kroner. De andre tilbudene lå mellom 1071 millioner kroner til 1169 millioner kroner. AF gruppen ble også vurdert som den beste på de andre tildelingskriteriene.

Foto: Bjørn LangliFoto: Bjørn Langli
 

 

 

  

 

  


Kontraktsmøte ble gjennomført før signering:  F.v. Nils Ola Hoff prosjektdirektør AF Anlegg, Ola Ulvolden, assisterende prosjektleder AF Anlegg, Harald Inge Johnsen prosjektleder Statens vegvesen, Kjetil Strand strategidirektør, Ivar Galaaen direktør AF Anlegg, Arild Gjerde byggeleder tunnel, Idar Lillebo assisterende prosjektleder Statens vegvesen og Kjetil Vikane avdelingsdirektør AF Anlegg. Foto: Bjørn Langli

Foto: Bjørn LangliFoto: Bjørn Langli
  

 

 

 

 

 

 

Ivar Galaaen fra AF Anlegg (t.v.) og Kjetil Strand fra Statens vegvesen signerte kontraktene tirsdag 1.august. Foto: Bjørn Langli