Området det skal sprenges i går fra Hovsbrua og opp mot skolen, kirka og Ershus, samt langs fv. 6566 (tidligere fv. 651).

- Vi sprenger i dette området for å bygge ny gang- og sykkelveg til skolen, ny trasé for fylkesvegen i retning Hanshus, ny rundkjøring på østsida av Hovsbrua og forberedelser til tunnelløp nummer to, sier ass. prosjektleder Idar Lillebo i Statens vegvesen.

Sprengingene blir varslet på SMS. Meld deg på gratis SMS-varsel (samme varsel som tidligere brukt). 

- Sprengningsarbeidet vil pågå frem til jul i varierende omfang og intensitet, sier Lillebo.