Vinterdekk

  • For bil og tilhenger til bil som hver har tillatt totalvekt over 3 500 kg er det påbudt med vinterdekk i perioden 15. november til 31. mars. Dette gjelder ikke bobil med tillatt totalvekt mellom 3 500 kg og 7 500 kg.
  • Vinterdekk kan være enten piggdekk eller såkalte friksjonsdekk uten pigger. De skal være spesielt merket med M+S, MS, M&S, M-S, «mud and snow», 3PMSF eller «3 peak mountain snowflake» og være særskilt fremstilt for vinterkjøring.
  • Hvis det ikke produseres vinterdekk til kjøretøyet ditt i en bestemt dimensjon kan du søke om dispensasjon fra kravet til vinterdekk

Hva er et vinterdekk?

Hvis dekkprodusenten har merket dekk med: M+S, MS, M&S, M-S, «Mud and snow» og/eller 3PMSF eller «3 Peak mountain snowflake» (Alpesymbolet) og finns i STROlista, godtar vi at det er et vinterdekk. Les mer om godkjente vinterdekk på nettsidene til The Scandinavian Tire & Rim Organization (STRO).

Mønsterdybde

  • For kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg (både motorvogn og henger) er det fra 16. oktober i Nordland, Troms og Finnmark, og fra 1. november i resten av landet, krav om dekk med minst 5 mm mønsterdybde. 
  • Dette kravet gjelder fram til og med 30. april i Nordland, Troms og Finnmark og til og med første mandag etter 2.påskedag i resten av landet. 
  • I samme periode er det krav om minst 3 mm mønsterdybde for bobil med tillatt totalvekt mellom 3 500 kg og 7 500 kg.
  • Utenom denne perioden er kravet minst 1,6 mm mønsterdybde.

Viktig

Kjøretøyet må ha vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende utenfor periodene nevnt ovenfor, dersom det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig veigrep i forhold til føret. Dersom det kan ventes snø- eller isdekke, skal kjetting medbringes uavhengig av når det er på året.

Sanksjoner

Gebyret for å kjøre med for lav mønsterdybde er 750 kr per dekk. Et liknende gebyr vil også innføres for manglende vinterdekk. Bruksforbud og anmeldelse vil være aktuelt ved alvorlige overtredelser.

Piggdekk

  • Piggdekk er kun tillatt brukt i perioden hvor det er påbudt å benytte dekk med 5 mm mønsterdybde, om ikke føreforholdene gjør det nødvendig.
  • Utstyres bil med tillatt totalvekt over 3500 kg med piggdekk, må det ha piggdekk på hjul som sitter på samme aksel. I tvillingmontering er det tilstrekkelig med piggdekk på ett av hjulene.