Når må du bruke vinterdekk?

For bil og tilhenger til bil som hver har tillatt totalvekt over 3 500 kg, er det påbudt med vinterdekk i perioden 15. november til 31. mars. Dette gjelder ikke bobil med tillatt totalvekt mellom 3 500 kg og 7 500 kg.

For kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg (både bil og tilhenger til bil) er det fra 16. oktober i Nordland, Troms og Finnmark, og fra 1. november i resten av landet, krav om dekk med minst 5 mm mønsterdybde.

Kravet gjelder fram til og med 30. april i Nordland, Troms og Finnmark og til og med første mandag etter 2. påskedag i resten av landet.

I samme periode er det krav om minst 3 mm mønsterdybde for bobil med tillatt totalvekt mellom 3 500 kg og 7 500 kg.

Utenom denne perioden er kravet minst 1,6 mm mønsterdybde.

Krav til vinterdekk

Vinterdekk kan være med eller uten pigg. Dekkene skal være merket med «M+S», «MS», «M&S», «M-S», «Mud and Snow» og/eller «3PMSF» eller «3 Peak Mountain Snowflake» (Alpe-symbolet).

Hvis det ikke produseres vinterdekk til kjøretøyet ditt i en bestemt dimensjon, kan du søke om dispensasjon fra kravet til vinterdekk.

Piggdekk

Piggdekk er kun tillatt i perioden hvor det er påbudt å benytte dekk med minst 5 mm mønsterdybde, om ikke føreforholdene gjør det nødvendig.

Utstyres bil med tillatt totalvekt over 3 500 kg med piggdekk, må det ha piggdekk på hjul som sitter på samme aksel. I tvillingmontering er det tilstrekkelig med piggdekk på ett av hjulene.

Bruk utenfor påbudsperioden

Dersom det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig veigrep, må bilen ha vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende – også utenfor tidsperiodene nevnt ovenfor. Dersom du kan forvente snø- eller isdekke, skal kjetting medbringes uavhengig av tid på året.

Sanksjoner

Gebyret for å kjøre med for liten mønsterdybde eller uten riktig merkede vinterdekk i perioden der vinterdekk særskilt er påbudt, er kr 750 per dekk.

Bruksforbud og anmeldelse, i stedet for gebyr, vil være aktuelt ved alvorlige overtredelser innen manglende sikring av veigrep.

HUSK! Riktig merking og minimum mønsterdybde er ingen garanti for godt nok veigrep.