-Vi skal legge nye rør og stikkrenner under rv. 25. Gravingen fører til at vegarealet blir snevret inn til ett felt forbi anleggsområdet. Trafikken blir da enveiskjørt og regulert med trafikklys sier assisterende prosjektleder i Statens vegvesen, Arne Meland.

Det blir fare for kø og vi ber trafikantene om å kjøre hensynsfullt og følge skiltingen.

Enveiskjøring og lysregulering på rv. 25 ved GrøholtEnveiskjøring og lysregulering på rv. 25 ved Grøholt

Grundset - Svingen

Når vi er ferdige med arbeidet på rv. 25 flyttes trafikklysene til rv. 3 sør for Svingen. Vi skal sette veglys og viltgjerde langs strekningen. Det er trangt mellom dagens rv. 3 og nye rv. 3 som fører til at vi må bruke et av kjørefeltene. Arbeidet her tar til i løpet av uke 10 sier Meland.