• Reguleringsplanen til rv. 5 Kjøsnesfjorden - Deponi Klakegg vart vedteken av kommunestyret i Jølster kommune 19. juni 2018.
  • Reguleringsplanen til rv. 5 Kjøsnes–Lunde vart vedteken av kommunestyret i Jølster kommune 03.11.2015