Vedtaket ble gjort i møte 14. februar 2017. Dokumentene ligger i menyen til høyre.