Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklister.

Illustrasjon til prosjektet Bedre drift og vedlikehold – flere gående og syklende
Illustrasjon til prosjektet «Bedre drift og vedlikehold – flere gående og syklende» (BEVEGELSE). Illustrasjon: Michelle Stoltenberg

FoU-programmet BEVEGELSE pågikk i perioden 2017–2021 og omhandlet innsatsnivå og metoder for drift og vedlikehold som fører til økt gang- og sykkeltrafikk.

Programmets formål var å gi økt kunnskap om

  • gående og syklendes forutsetninger og behov
  • driftsmetoder, utstyr og organisering for å få effektivt drift og vedlikehold på gang- og sykkelanlegg
  • samarbeidsformer, kontraktsutforming og oppfølging av entreprenører

Hvis flere går og sykler vil vi få bedre lokalt miljø, bedre folkehelse, mer levende og aldersvennlige byer og økt livskvalitet. Det bidrar også til å nå nasjonale mål i klima- og transportpolitikken.

Illustrasjonsbilde av manglende brøyting på fortau
Illustrasjonsbilde av manglende brøyting på fortau. Foto: Knut Opeide

Medieoppslag

Sist oppdatert: