Målet med FoU-programmet Varige veger var å oppnå økt dekkelevetid og reduserte årskostnader for hele vegkonstruksjonen.

Målet var også å heve kompetansen både i Statens vegvesen og i bransjen/fagmiljøet generelt.

Programmet ble gjennomført av Vegteknologiseksjonen i Vegdirektoratet, men store deler av det norske fagmiljøet innen vegteknologi bidro på ulike måter gjennom prosjektråd, arbeidsgrupper eller konsulentoppdrag. FoU-programmet ble gjennomført i perioden 2011–2015 og arbeidet med oppfølging og implementering har pågått i flere år etter at programmet ble avsluttet.

Bakgrunnen for at programmet ble igangsatt var et stort etterslep med skader eller mangler på mye av det gamle vegnettet i tillegg til tidlige feil og skader også på nybygde veger. Det var behov for utvikling og faglig oppdatering innenfor dette fagområdet og potensialet til forbedringer og besparelser var stort.

Varige veger har bidratt med viktige forbedringer og tiltak på flere områder. Noen av de viktigste resultatene er:

  • Mer robuste materialer og forbedret frostsikring av fundamentet for vegdekkene.
  • Flere tiltak for å forlenge levetiden for asfaltdekkene. Betydningen av riktig utstyr og god håndverksmessig utførelse ble dokumentert.
  • Et betydelig kompetanseløft innenfor vegbygging med utvikling av kurs, lærebok og veiledninger.