Rapportene i Varige veger og tilgrensede prosjekter kan lastes ned fra listene nedenfor.

Sluttrapport
Tittel Referanse
Varige veier - Sluttrapport (Brage) SVV rapport nr. 598

 

Asfaltdekker
Tittel Referanse

Utførelsens betydning for asfaltdekkers levetid (Brage)

SVV rapport nr. 392

Klebing mellom asfaltlag (Brage)

SVV rapport nr. 627

Båttransport av asfalt (Brage)

SVV rapport nr. 583
Effekt av IR-skanning og bruk av feeder (Brage) SVV rapport nr. 86
Måling av homogenitet på asfaltdekker - Bruk av laserskanner (Brage) SVV rapport nr. 600
Testing av epoxyasfalt (Brage) SVV rapport nr. 241
Feltforsøk med polymer-modifisert bindemiddel (Brage) SVV rapport nr. 103
Polymermodifisert bitumen - Egenskaper og krav (Brage) SVV rapport nr. 489
LTA 2011 – Oppfølging av forsøksstrekninger (Brage) SVV rapport nr. 197
LTA 2011 – Prøvestrekninger 2013 (Brage) SVV rapport nr. 265
LTA 2011 – Oppfølging av prøvestrekninger 2014 (Brage) SVV rapport nr. 355

 

Dimensjonering og forsterkning
Tittel Referanse

Vurdering av testmetoder for tilslagsmaterialer (Brage)

SVV rapport nr. 121
Frostsikring av norske veger (Brage) SVV rapport nr. 338
Kostnader og nytte ved økt vegbredde (Brage) SVV rapport nr. 384

 

Kunnskapsformidling
Tittel Referanse
Status dagens opplæringstilbud i vegteknologi (Brage) SVV rapport nr. 214

Lærebok Vegteknologi (Brage)

SVV rapport nr. 626

 

Veiledninger
Tittel Referanse
Riktig utførelse av asfaltdekker (Brage) SVV rapport nr. 352
Båttransport av asfalt (PDF) Statens vegvesen 2014
Asphalt transport – by boat (PDF) Statens vegvesen/NPRA 2014
Kontroll av asfaltarbeider (Brage) Statens vegvesen 2015
Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid (Brage) SVV rapport nr. 284
Forsterkning av veger (Brage) SVV rapport nr. 373
Bruk av knust betong i vegbygging (Brage) SVV rapport nr. 262
Veileder i gjenbruk av asfalt (Brage)

Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning,
KFA 2019

 

Andre Varige veger rapporter/notater
Tittel Referanse
Kunnskap og løsninger - Forprosjektrapport (Brage) ViaNova 2010
Prosjektplan (Brage) Statens vegvesen 2011
Informasjons- og formidlingsplan (PDF) Statens vegvesen 2013
Årsrapport 2011 (Brage) Statens vegvesen 2012
Årsrapport 2012 (Brage) Statens vegvesen 2013
Årsrapport 2013 (Brage) Statens vegvesen 2014
Årsrapport 2014 (Brage) Statens vegvesen 2015
Varige veger – Nytteberegning (Brage) ViaNova 2015
Implementeringsplan og med referanse (PDF) Statens vegvesen 2016
IR-skanning ved dekkelegging på Rv 2 (PDF) Veiteknisk Institutt notat 2012
IR-skanning ved dekkelegging på E6 i Follo (PDF) Veiteknisk Institutt notat 2012
Vurdering av resultater fra testing med Wheel Track og Prall (PDF) Veiteknisk Institutt 2016
Rapport Laboratorietesting Prall og Wheeltrack (Brage)   Sintef Byggforsk 2013
Kvalitetskontroll og målemetoder – Borprøveuttak (Brage) Sintef Byggforsk 2012

 

Rapporter fra implementering av Varige veger
Tittel Referanse
Varige veger – Nytteberegning (Brage) ViaNova 2015
Implementeringsplan.pdf Statens vegvesen 2016
Dekkelevetid på riksveger.pdf ViaNova 2016
Båttransport av asfalt 2016 (Brage) Veiteknisk Institutt 2016
LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2016 (Brage)  SVV rapport nr. 501
Homogenitet – Sammenligningsmålinger oktober 2017 (Brage) ViaTech 2018
Varige veger – Oppdatert nytteberegning.pdf ViaNova 2019

 

Rapporter fra tilgrensende prosjekter
  Tittel Referanse
 1. Telehiv på nye norske veger (Brage) SVV rapport nr. 79
 2. Registrering av aksellast - Erfaringer med veiing i fart (WIM) 2011-2015 (Brage) SVV rapport nr. 613
 3. Kompetanseutvikling drift og vedlikehold. Sluttrapport (Brage) SVV rapport nr. 64
 4. Lærebok – Drift og vedlikehold av veger (Brage) SVV rapport nr. 365
 5. Prosjekt LavTemperaturAsfalt 2011, Hovedrapport (Brage) Foreningen for Asfalt og Veiservice - FAV 2012
 6. Norwegian WMA project – Low Temperature Asphalt 2011 (PDF) Foreningen for Asfalt og Veiservice - FAV 2012
 7. Kartlegging av kjemisk arbeidsmiljø og mekanisk belastning ved utlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt - Oppfølgingsforsøk 2013 (PDF) Statens arbeidsmiljøinstitutt/Stami  2013.
 8. Development of the Prall-test method in a Nordic perspective (PDF) NordFoU 2015
 9. PPM2 – Validation of Performance Models (PDF) NordFoU 2014
10. GPR recommendations for guidelines (PDF) Interreg Mara Nord project 2012
11. Unirem – Laboratory testing and Field Trials 2013 (PDF) Veidekke Industri 2013
12. Kontraktsformer som oppfordrer til innovasjon og utvikling (PDF) NVF Det norske Belegningsutvalget 2014