Tusenfryd innfartsparkering ligger rett ved E6 og E18 i Akershus vis a vis Tusenfryd fornøyelsespark.

Hvordan kan intelligente transportsystemer (ITS-løsninger) bidra til å få flere til å bruke innfartsparkeringer? I november 2018 startet vi opp en pilot for å se om informasjon på digitale opplysningstavler og bedre informasjonsskilt kan bidra til at flere bruker innfartsparkeringen ved Tusenfryd.

Tallene viser at belegget er økt med 60 prosent i løpet av pilotperioden.

Les mer om resultatene i sluttrapporten (PDF)

Erfaringer og innsikt fra Tusenfryd vil kunne benyttes til å forbedre tilbudet på andre innfartsparkeringer.

Innfartsparkeringen forble åpen for publikum etter pilotperioden

Selv om pilotprosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2019/2020, ble innfartsparkeringen på Tusenfryd fortsatt holdt åpen og tilgjengelig for publikum.

Med plass til 400 biler, og kun 25 minutter med busslinje 505 Drøbak - Nesset - Oslo til Bjørvika er dette et attraktivt tilbud.

Bilde av innfartsparkeringsskilt.
Innfartsparkeringsskilt.

Se rutetabellen her: https://ruter.no/reise/rutetabeller-og-linjekart/buss-i-akershus/.