Stortinget har bedt regjeringen om å gjennomføre en prøveordning med kjøretøy med totalvekt opp til 74 tonn.

Illustrasjon av tømmervogntog 74 tonn
Illustrasjon av tømmervogntog 74 tonn.

Oppdraget ble videreformidlet fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen. Hensikten med prøveordningen er å gi beslutningstakere og politikere et faglig grunnlag for en anbefaling om deler av det offentlige vegnettet kan åpnes for tømmervogntog med inntil 74 tonn totalvekt.

Målet er å øke konkurranseevnen for næringen og redusere miljøbelastningen. I tillegg skal vi vurdere hvilken effekt prøveordningen har for:

  • Trafikksikkerhet
  • Framkommelighet
  • Miljø- og klimagassutslipp
  • Vegslitasje
  • Bruer  
  • Transportkostnader

Transportører som deltar i ordningen, vil få dispensasjon til å trafikkere et definert vegnett i 11 kommuner i Innlandet fylke. De aktuelle kommunene er Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Løten, Hamar og Stange.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å gjennomføre en prøveordning for tømmerkjøretøy med totalvekt opp til 74 tonn. Målet er å øke konkurranseevnen for næringen og redusere miljøbelastningen. Video: Øystein Skotte.