Stortinget har bedt regjeringen om å gjennomføre en prøveordning for tømmerkjøretøy med totalvekt opp til 74 tonn.

Illustrasjon av tømmervogntog 74 tonn
Illustrasjon av tømmervogntog 74 tonn. Foto: Gaute Larsen

Oppdraget ble videreformidlet fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen. Hensikten med prøveordningen er å gi beslutningstakere og politikere et faglig grunnlag for en anbefaling om deler av det offentlige vegnettet kan åpnes for tømmervogntog med inntil 74 tonn totalvekt.

Målet er å øke konkurranseevnen for næringen og redusere miljøbelastningen. I tillegg skal vi vurdere hvilken effekt prøveordningen har for:

  • Trafikksikkerhet
  • Framkommelighet
  • Miljø- og klimagassutslipp
  • Vegslitasje
  • Bruer  
  • Transportkostnader

Transportører som deltar i ordningen, vil få dispensasjon til å trafikkere et definert vegnett i 11 kommuner i Innlandet fylke. De aktuelle kommunene er Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Løten, Hamar og Stange.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å gjennomføre en prøveordning for tømmerkjøretøy med totalvekt opp til 74 tonn. Målet er å øke konkurranseevnen for næringen og redusere miljøbelastningen. Video: Øystein Skotte.