Samferdselsdepartementet har pålagt Statens vegvesen et særlig ansvar i arbeidet med landskapskonvensjonen.

Konvensjonen alle typer landskap; by- og bygdelandskap, kyst- og fjellandskap. Den handler om verdifulle landskap, ordinære landskap og om landskap som kan trenge reparasjon.

Veganleggene skal være gode omgivelser både for trafikantene og for vegens naboer og gi en trygg og positiv opplevelse i det som er folk sitt hverdagslandskap.

Arkitektur og formgivning er med på å skape identitet og tilhørighet og kan øke vår livskvalitet.