Statens vegvesen har ansvar for å sikre et miljøvennlig vegnett.

Vegtrafikken bidrar til lokal luftforurensning. Vegen kan også påvirke vannkvaliteten både mens vegen bygges og etter at den er tatt i bruk.

Statens vegvesen arbeider med å redusere vegrelatert forurensning som påvirker både luft, klima, naturmangfold, støylys og vann.

Foto: Knut Opeide

Miljø og omgivelser