Den nasjonale reisevaneundersøkelse 2023 viser at antall daglige reiser har økt sammenlignet med 2022, men er ikke helt på samme nivå som før pandemien.

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2023 viser blant annet antall daglige reiser, hvordan folk reiste og formålet med reisene i hele landet.

Daglige reiser har økt siden 2022

I 2023 gjorde vi i gjennomsnitt 2,6 reiser per dag. Dette er høyere enn i 2022, da gjennomsnittet var 2,4 reiser per dag. Oppfordringer om å unngå unødvendige reiser i forbindelse med koronapandemien var gjeldende i deler av både 2020, 2021 og i begynnelsen av 2022. I 2019 reiste vi 2,8 turer per dag.

Graf med antall daglige reiser fra 2019 til 2022
Antall daglige reiser fra 2019 til 2023 Illustrasjon: Opinion AS

Tallene har også sammenheng med at vi bruker mer hjemmekontor nå enn tidligere. På landsbasis har 62 prosent svart at de arbeider hjemmefra de arbeidsdagene de ikke reiser til jobb. Det er samme andel som i 2022.

Reisevaneundersøkelsene gir verdifull informasjon om nordmenns reisevaner og understreker viktigheten av å ha tilgjengelig og effektiv offentlig transport for å møte befolkningens behov.

Reisevaner 2023