Planforslag 2006—2015.

Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen la fram planforslaget som et grunnlag for regjeringens arbeid med stortingsmeldingen. Forslaget bygget på et omfattende utredningsarbeid.