Regjeringens stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2006-2015 ble lagt fram 12.03 2004. Les mer om behandlingen og vedtak på Stortingets sider om NTP 2006-2015. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen evaluerte Transportøkonomisk institutt Stortingets behandling av NTP 2006-2015 i en egen rapport.