St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 ble behandlet av Stortinget i februar 2001. Informasjon om behandling og vedtak finner du på Stortingets nettside om NTP 2002-2011. Transportøkonomisk institutt (TØI) har evaluert arbeidet med NTP 2002-2011.