Transportplaner for 2002-2011, 2006-2015, 2010-2019 og 2014-2023.

Avinor (tidligere Luftfartsverket), Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen har utarbeidet det faglige grunnlaget for stortingsmeldingene om Nasjonal transportplan for periodene 2002-2011, 2006-2015, 2010-2019 og 2014-2023.

De vedtatte stortingsmeldingene ble fulgt opp av etatene i egne handlingsprogram for den første fireårsperioden, som igjen ble fulgt opp i de årlige statsbudsjettene.

  

Nasjonal transportplan (NTP)