NTP 2010-2019 bygger på retningslinjer gitt av Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.

Nasjonal transportplan 2010-2019 bygger på retningslinjer gitt av Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Avinor, Jernbaneverket, Avinor og Statens vegvesen utarbeidet et faglig grunnlag, som bestod av en rekke utredninger og et planforslag. Stortingsmeldingen ble lagt fram av Samferdselsdepartementet 13. mars 2009.