Som en del av grunnlaget for utredningsfasen ble det utarbeidet en rekke hoved- og delnotater, i tillegg til eksterne rapporter.

Arbeidet ble oppsummert i en hovedrapport, som ble overlevert statsråden 1. februar 2011. Presentasjon og pressemelding fra overleveringen gir en kort oppsummering av de viktigste utfordringene for transportsektoren.

Nasjonal transportplan 2014-2023