Statens vegvesen lager kriterier for når de ulike fartsgrensene skal benyttes.

Det ligger grundige vurderinger bak fartsgrensekriteriene. Vurderingene er basert på kunnskap om sammenhengen mellom fart, risiko og ulykker.

Nullvisjonen om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken ligger til grunn for de fartsgrensene vi bruker i Norge. Selv små fartsøkninger gir stort utslag på antall drepte og hardt skadde i trafikken. Dersom alle holdt fartsgrensene alltid, ville mange liv blitt spart i trafikken.

Fartsgrensene skal også balansere hensyn til framkommelighet og miljø. De generelle fartsgrensene i Norge er 50 km/t i byer og tettsteder, og 80 km/t utenfor tettbygde strøk. Disse gjelder der det ikke er satt opp skilt med andre fartsgrenser. Det er viktig å overholde fartsgrensene, og å kjøre etter forholdene ved for eksempel dårlig sikt eller glatt vegbane.