Det ligger grundige vurderinger bak fartsgrensekriteriene. Vurderingene er basert på kunnskap om sammenhengen mellom fart, risiko og ulykker.

Nullvisjonen om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken ligger til grunn for de fartsgrensene vi bruker i Norge. Selv små fartsøkninger gir stort utslag på antall drepte og hardt skadde i trafikken. Dersom alle holdt fartsgrensene alltid, ville mange liv blitt spart i trafikken.

Fartsgrensene skal også balansere hensyn til framkommelighet og miljø. De generelle fartsgrensene i Norge er 50 km/t i byer og tettsteder, og 80 km/t utenfor tettbygde strøk. Disse gjelder der det ikke er satt opp skilt med andre fartsgrenser. Det er viktig å overholde fartsgrensene, og å kjøre etter forholdene ved for eksempel dårlig sikt eller glatt vegbane.