Vegdirektoratet arrangerer en workshop om veiledning V161 den 6. november 2023 kl. 9.30–12.00. Du kan delta digitalt på Teams.

Med dette ønsker vi å få samlet innspill og kommentarer til nytt utkast av veiledning V161. Innspill og kommentarer kan sendes i forkant av workshopen til . Bruk EMNE: Workshop V161 – Innspill

Registrering

Deltagelser kan registreres ved å sende epost til . Bruk EMNE: Workshop V161 – deltagelse

Om V161

Veiledning V161 er en veiledning til vegnormal N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr. Veiledningen gir veiledning, anbefalinger og grunnlag for valg, prosjektering, montering, inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner av brurekkverk og overganger fra brurekkverk til vegrekkverk.

Veiledning V161 understøtter gjeldende krav i N101 når det gjelder geometri, styrke, materialer og overflatebehandling, løsninger for innfesting, og gir veiledning for utskifting av brurekkverk etter skade eller ved ombygging av bruer.