Tidligere håndbøker som er gått ut av bruk ved omleggingen til nytt nummersystem 1. juni 2014:

NummerUtgittNivå
020 Materielladministrasjon1994Retningslinjer
021 Road Tunnels2004Normal
043 Forslagsvirksomheten2008Retningslinjer
060 Trafikkreglene : med fortolkninger, praksis mv2000 Veileder
080 Vegtrafikkloven : med fortolkninger, praksis m.v.1994Veileder

100 er utgått pr. 01.01.2012

--
118 Byggverkskoder og -størrelser1984Veileder
127 Kapasitet i kryss-Veileder
141 Ferjeleier -2 : ferjekaier : planlegging, prosjektering1995Veileder
145 Brudekker1997Veileder
159 Kapasitet på vegstrekninger1991Veileder
167 Snøvern : om snøskred og drivsnø1993Veileder
168 Driftsbygningsprosjekter : administrative bestemmelser1999Veileder
174 Snow engineering for roads : about snow avalanches and drifting snow1994Retningslinjer
175B Standard ferjekaibruer-2. Del B: Elektrohydrauliske styresystemer1996Veileder
178 Planlegging av massetak : utforming, istandsetting1994Veileder
191 Dataadministrasjon og samordning av informasjonssystemer1996Retningslinjer
204 Rasteplasser : planlegging og utforming1997Veileder
207 Prøvetakingshåndbok innen HMS1998Veileder
212 Metodikk for instrumentering, dokumentasjon og verifikasjon av konstruksjoner1999Veileder
214 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)2006Retningslinjer
223 Steinmaterialer til veger - flyplasser og jernbaner2000Veileder
225 Kvalitetssikring av byggeprosessen : husbygging : prosedyrer2000Retningslinjer
226 Rehabilitering av betonggulv2001Retningslinjer
236 Veiledning i arbeid med å øke privat øvelseskjøring blant unge førerkortkandidater2002Veileder
239 Bruklassifisering : lastforskrifter 1920-1973 og brunormaler 1912-19582003Veileder
240 Bomstasjoner2003Veileder
241 Inspeksjon av bruer : felthåndbok2004Veileder
244 Merverdiavgift i vegsektoren2004Normal
245E MC Safety : design and operation of roads and traffic systems2004Veileder
249 Sykkelveginspeksjoner2004Veileder
249E Cycle path inspections2006Veileder