Forslag om at deler av myndigheten som i dag ligger til Vegdirektoratet, blir overført til divisjonene i Statens vegvesen.

Endringene foreslås på bakgrunn av erfaringer etter organisasjonsendringene i Statens vegvesen som trådte i kraft 1. januar 2020.

Last ned høringsdokumentene